zrsa
zrsa

Informacja o zamieszczeniu Instrukcji rejestracji i przekazywania danych do Rejestru, przez Podmioty o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego oraz o uruchomieniu Portalu przeznaczonego do realizacji zadań z wspólnych dla Podmiotów i ZRSA.

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z art. 25. ust 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (dalej: Ustawa) udostępnił Instrukcję rejestracji i przekazywania danych do...