zrsa
zrsa

Ujemne ceny godzinowe TGE

W związku z wystąpieniem w dniu 25 grudnia 2023 r. przez ponad sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach...

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) wersja 4.2

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (4.2) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) w związku z wejściem w życie z dniem 01 października 2023 r. nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023, poz. 1436), wprowadzającą m. in. nowy system...

Ujemne ceny godzinowe TGeBase

W związku z wystąpieniem w dniu 15 października 2023 r. po raz pierwszy przez ponad sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o...

Obowiązek informowania przez wytwórcę o uzyskanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 7 oraz 39a ust.7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 t.j. ze zm.),(dalej Ustawa OZE) wytwórca jest zobowiązany do informowania o uzyskanej pomocy inwestycyjnej najpóźniej w dziesiątym...

Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.01.2023 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., który w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4% – link do komunikatu ), od stycznia 2023 r....