zrsa
zrsa

Graniczna data rozpoczęcia sprzedaży w systemie OZE dla aukcji 2019 i 2020

17 października 2022 | OZE

Przypominamy, że w listopadzie 2022 r. oraz w grudniu 2022 r. mijają graniczne terminy na rozpoczęcie sprzedaży w ramach systemu wsparcia OZE dla Wytwórców, których oferty wygrały aukcje w latach 2019 – 2020.

Jednocześnie przypominamy, że dla instalacji z aukcji przeprowadzonych w 2019 r. Wytwórcy skorzystali już z przedłużenia terminu ustawowego na pierwszą sprzedaż na mocy art. 79a ustawy OZE.

Dokumenty rejestrowe (Kartę Wytwórcy i Instalacji wraz z załącznikami) prosimy przekazywać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku jego braku, profilem zaufanym na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

Informujemy, że dokumenty rejestrowe powinny być przesłane najpóźniej 14 dni przed złożeniem pierwszego wniosku! Nie zachowanie tego terminu wiąże się z brakiem możliwości złożenia wniosku o pokrycie ujemnego salda w terminie ustawowym, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składany wniosek.

Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. W takim przypadku warunkowo może zostać uznana tylko data pierwszej sprzedaży, a wykazany we wniosku wolumen energii elektrycznej nie będzie uwzględniony w rozliczeniu ujemnego salda.

 Prosimy o przesyłanie dokumentów w miarę możliwości we wcześniejszym terminie.

Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> OZE -> DLA WYTWÓRCÓW -> Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) – informacja