zrsa
zrsa

Informacja dla podmiotów zobowiązanych do dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

29 grudnia 2022 | ODPIS NA FUNDUSZ

Uprzejmie informujemy, że w  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: ustawa), trwają prace nad przygotowaniem formularza umożliwiającego przekazywanie sprawozdań potwierdzających odpis na Fundusz, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Opracowywana jest także instrukcja składania ww. sprawozdań. Formularz oraz inne niezbędne informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym, jednakże umożliwiającym złożenie stosownych dokumentów, na stronie internetowej Spółki w zakładce: Odpis na Fundusz.

Równocześnie wskazujemy numer rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na który do 10 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia należy wpłacić odpis:

12 1130 0007 0020 1570 3020 0008

Pierwszy odpis za grudzień 2022 r. należy przekazać do 16 stycznia 2023 r. na ww. rachunek bankowy.

W tytule przelewu prosimy podać: NIP_odpis_prąd_okres.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy podmioty wymienione w art. 21 ustawy dokonujące odpisów na Fundusz są zobowiązane do przekazania zarządcy rozliczeń sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli jest to dzień wolny od pracy, terminem złożenia sprawozdania jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Sprawozdanie składane jest oddzielnie w zakresie działalności wynikającej z art. 21 ust. 1 ustawy (wytwarzanie) oraz art. 21 ust 2 ustawy (obrót).

Odpis na fundusz  i tym samym dane w Sprawozdaniu sporządzonym za grudzień 2022 r. powinny być obliczone i  przedstawione w  ujęciu dobowym, a dopiero sprawozdanie za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące 2023 r. powinny zawierać dane ujęte w układzie dobowym dla wytwórców energii elektrycznej oraz w układzie dekadowym dla spółek obrotu.

Do złożenia sprawozdania obowiązane są podmioty, niezależnie od tego czy odpis za każdy dzień/dekadę jest ujemny czy dodatni.

Dodatkowe pytania bądź wątpliwości prosimy kierować na adres odpis@zrsa.pl po uprzednim zapoznaniu się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytaniami pod adresem https://zrsa.pl/odpis-na-fundusz-faq/. Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w miarę możliwości będzie sukcesywnie rozszerzać ten materiał.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.