Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacja dla wytwórców, których oferty wygrały aukcje

OZE / 04.01.2017

Serdecznie gratulujemy wytwórcom, których oferty wygrały w Aukcjach Zwykłych AZ/1/2016, AZ/3/2016, AZ/4/2016, przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy wytwórców posiadających instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW do przesyłania wypełnionych kwestionariuszy z danymi rejestrowymi podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nasz adres e-mail oze@zrsa.pl lub, w przypadku wersji papierowej – na adres pocztowy podany w zakładce KONTAKT.

Prosimy o korzystanie z formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej: www.zrsa.pl (zakładka: OZE/dla Wytwórców/Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS)/Formularz Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (część A i C, część B) oraz Formularz oświadczenia Wytwórcy.

Sprzedawców zobowiązanych zachęcamy do podpisywania umów. Niezwłocznie po otrzymaniu danych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki skontaktujemy się z Państwem w celu zawarcia umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

oze@zrsa.pl lub tel. 22 242 18 94

 

Comments are closed.