zrsa
zrsa

Informacja dla wytwórców, których oferty wygrały aukcje

4 stycznia 2017 | OZE

Serdecznie gratulujemy wytwórcom, których oferty wygrały w Aukcjach Zwykłych AZ/1/2016, AZ/3/2016, AZ/4/2016, przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy wytwórców posiadających instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW do przesyłania wypełnionych kwestionariuszy z danymi rejestrowymi podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nasz adres e-mail oze@zrsa.pl lub, w przypadku wersji papierowej – na adres pocztowy podany w zakładce KONTAKT.

Prosimy o korzystanie z formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej: www.zrsa.pl (zakładka: OZE/dla Wytwórców/Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS)/Formularz Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (część A i C, część B) oraz Formularz oświadczenia Wytwórcy.

Sprzedawców zobowiązanych zachęcamy do podpisywania umów. Niezwłocznie po otrzymaniu danych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki skontaktujemy się z Państwem w celu zawarcia umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

oze@zrsa.pl lub tel. 22 242 18 94