zrsa
zrsa

Informacja dotycząca składania upoważnień dla Zarządcy Rozliczeń S.A. do przekazywania danych PSE S.A.

27 maja 2024 | OZE

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie jest wymagane przekazywanie do Zarządcy Rozliczeń S.A. Upoważnień dla ZRSA o możliwości przekazywania danych do PSE w związku z Redysponowaniem Nierynkowych przed 07.09.2023 r.

Na podstawie art. 93 ust. 14-15  ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.) operator rozliczeń energii przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączone są instalacje odnawialnych źródeł energii, informacje o instalacjach odnawialnych źródeł energii, na potrzeby wyznaczenia jednostkowych kosztów wynikających z poleceń, o których mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy – Prawo energetyczne, oraz rozliczeń za energię zredukowaną.