zrsa
zrsa

Informacja dotycząca składania upoważnień dla Zarządcy Rozliczeń S.A. do przekazywania danych PSE S.A.

14 czerwca 2023 | OZE

Dla potrzeb wykonania rozliczenia Redysponowania Nierynkowego Instalacji PV właściciel Instalacji PV powinien upoważnić Zarządcę Rozliczeń S.A do przekazania PSE S.A. danych w zakresie systemów wsparcia obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych Instalacji PV.

“Upoważnienia dla Zarządcy Rozliczeń S.A.” w ramach ubiegania się o rekompensaty od PSE z tytułu ograniczenia pracy jednostek należy przesyłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku jego braku, profilem zaufanym

na adres:  kancelaria@zrsa.com.pl

Formularz upoważnienia stanowi załącznik nr 2 zamieszczony w komunikacie zamieszczonym na stronie PSE S.A. w dniu 24.05.2023 r. link do komunikatu.

Upoważnienie wytwórca składa tylko raz wymieniając na nim wszystkie instalacje.