zrsa
zrsa

Informacja dotycząca wniosków o wypłatę wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), złożonych od dnia 10 maja 2023 r.

5 czerwca 2023 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 877), od 10 maja 2023 r. zmianie uległ sposób wyliczania kwoty wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.).

W związku z powyższym Wnioski o wypłatę wyrównania złożone od dnia 10 maja 2023 r. na podstawie wzoru wniosku obowiązującego przed wejściem w życie ww. nowelizacji, otrzymają w Portalu status „Bez rozpatrzenia”.

Po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zawierającego nowy wzór wniosku o wypłatę wyrównania, niezwłocznie poinformujemy Państwa o możliwości składania wniosków na nowych wzorach.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego zmieniony wzór wniosku o wypłatę wyrównania. Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.