zrsa
zrsa

Informacja dotycząca zbliżającego się końcowego terminu na złożenie wniosku o rozliczenie wyrównania dla sprzedawców ciepła

14 maja 2024 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina, że Wniosek o rozliczenie wyrównania za okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., o którym mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.) (dalej: Ustawa) każdy sprzedawca ciepła musi obowiązkowo złożyć w terminie do dnia 15 maja 2024 r. W przypadku niezłożenia Wniosku o rozliczenie wyrównania za okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z zachowaniem w/w terminu ustawowego, wypłacone wyrównanie uznaje się za otrzymane nienależnie. W takim przypadku sprzedawca ciepła jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków z tytułu wyrównania w całości, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.
Wniosek o rozliczenie wyrównania należy złożyć w portalu dostępnym pod adresem https://cieplo2023.zrsa.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z Instrukcją składania wniosku o rozliczenie wyrównania umieszczoną na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. pod adresem: https://www.zrsa.pl/dokumenty-do-pobrania-cieplo-2024 lub kontakt poprzez adres e-mail: cieplo@zrsa.pl
Zarządca Rozliczeń S.A. informuje również, że w dniu 15 maja 2024 r. wsparcie techniczne w zakresie składania wniosków o rozliczenie wyrównania przez portal, dostępne jest w godzinach 8-16.