zrsa
zrsa

Informacja o dniu wolnym od pracy dla pracowników Zarządcy Rozliczeń S.A.

4 stycznia 2022 | Ogłoszenie

Informujemy, że 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządcy Rozliczeń S.A., w zamian za święto ustawowo przypadające dnia 1 stycznia 2022 r. (sobota). W związku z powyższym infolinia Spółki w tym dniu nie będzie działać.