zrsa
zrsa

Ogłoszenie na wybór firmy audytorskiej na lata 2019 – 2020.

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie...