zrsa
zrsa

Informacja o zamieszczeniu Instrukcji rejestracji i przekazywania danych do Rejestru, przez Podmioty o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego oraz o uruchomieniu Portalu przeznaczonego do realizacji zadań z wspólnych dla Podmiotów i ZRSA.

13 listopada 2023 | OSŁONY SOCJALNE

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z art. 25. ust 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (dalej: Ustawa) udostępnił Instrukcję rejestracji i przekazywania danych do Rejestru oraz Portal dla Podmiotów, o których mowa w art. 3 Ustawy. Za pośrednictwem Portalu należy zarejestrować się, złożyć Kartę Informacyjną Podmiotu o którym mowa w art. 3 Ustawy (KIPO) oraz zgłaszać dane do Rejestru.

Instrukcja rejestracji i przekazywania danych do Rejestru oraz Instrukcja obsługi portalu zamieszczona została do pobrania na stronie https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> OSŁONY SOCJALNE

Portal został uruchomiony pod adresem https://oslony.zrsa.pl

Zgodnie z art. 25. Ust 1 Ustaw Podmioty w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie Ustawy mają obowiązek zarejestrować się w Rejestrze oraz przekazać dane do Rejestru. Termin ten mija 13 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 5, podmioty, o których mowa w art. 3 Ustawy są zobowiązane do przekazania do Rejestru aktualny imienny wykaz osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w tym podmiocie