zrsa
zrsa

Instrukcje i wzory wniosków o rejestrację i wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., składanych na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

6 lutego 2024 | GAZ 2024

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej „Ustawa” w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2024, udostępnione zostały wzory wniosków o rejestrację oraz o wypłatę rekompensaty za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., wraz z instrukcjami ich wypełniania i składania, składanych na podstawie art. 4 Ustawy wraz z załącznikami.

Wzór wniosku o rejestrację i instrukcja dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2024 > Wniosek o rejestrację

Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty i instrukcja wraz z załącznikami dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2024 > Wniosek o rekompensatę GAZ 2024

Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty (piekarnie) i instrukcja wraz z załącznikami dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2024 > Wniosek o rekompensatę GAZ 2024 (piekarnie)

Wniosek o wypłatę rekompensaty można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.