zrsa
zrsa

Komunikat dla sprzedawców i dystrybutorów paliw gazowych

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina, iż podmioty uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz....

Instrukcje i wzory wniosków o rejestrację i wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., składanych na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej...