zrsa
zrsa

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

17 stycznia 2018 | OZE

W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2018 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r., który w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0% – link do komunikatu), od stycznia 2018 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 – podawać w sprawozdaniach miesięcznych cenę aukcyjną zwaloryzowaną średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. stosujemy następujące zasady:

  • w przypadku, wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2016 r. – cena z aukcji waloryzowana jest skumulowanym wskaźnikiem 101,388 (wzrost o 1,388%) za lata 2016 i 2017,
  • w przypadku, wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2017 r. – cena z aukcji waloryzowana jest wskaźnikiem 102,00 (wzrost o 2,00%) za rok 2017,
  • w przypadku wytwórców, którzy wygrają aukcję w 2018 r. waloryzację stosuje się od roku 2019 r.

Aktualizacja informacji czytaj

Ostatnia aktualizacja: 14 luty 2018 r.