zrsa
zrsa

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań korygujących z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obowiązujących w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r.

2 lutego 2024 | ODPIS NA FUNDUSZ