zrsa
zrsa

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz najczęściej popełnianych błędów.

9 listopada 2023 | ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnia nagrania z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które odbyły się dnia 6 i 7 listopada 2023 r. Nagrania będą dostępne do  17 listopada 2023 r. do godziny 16:00 pod poniższymi linkami.

Dla wytwórców energii elektrycznej:
https://zarzadcarozliczen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/warsztatyzrsa_zarzadcarozliczen_onmicrosoft_com/Eb4KINoTbz9Ni84Gm98k6p4BDFwoBRJkKZoCL0W3lZ-NXQ

Dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną:

https://zarzadcarozliczen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/warsztatyzrsa_zarzadcarozliczen_onmicrosoft_com/ET5CgyZaopZDv5Gr5JY4dagBNIxuIxj8z6wgzkSRztj-EQ