zrsa
zrsa

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz najczęściej popełnianych błędów

8 stycznia 2024 | ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnia nagrania z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które odbyły się dnia 4 i 5 stycznia2024 r. Nagrania będą dostępne do 22 stycznia 2024 r. do godziny 16:00 pod poniższymi linkami.

Dla wytwórców energii elektrycznej:

https://zarzadcarozliczen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/warsztatyzrsa_zarzadcarozliczen_onmicrosoft_com/EZh0FGgdMbNEsrp2sriditIBHa2y5zX2XZsNTD0lSB6h0A

Dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną:

https://zarzadcarozliczen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/warsztatyzrsa_zarzadcarozliczen_onmicrosoft_com/EbOJJWqmBGRCmJHpqApxMMEBqTe1RGrUlNrgcW55VW04fw