zrsa
zrsa

Nowe wzory sprawozdań dla przedsiębiorstw obrotu

3 lutego 2023 | ODPIS NA FUNDUSZ

Na stronie zrsa.pl w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > PLIKI DO POBRANIA zostały dla Państwa zamieszczone nowe, uzgodnione z Prezesem URE wzory sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla przedsiębiorstw obrotu dla okresów rozliczeniowych od stycznia do grudnia 2023 r. oraz nowa Instrukcja wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla ww. okresów rozliczeniowych z 2023 r.

Trwają prace nad aktualizacją Portalu, aby umożliwić Państwu złożenie sprawozdania za okresy rozliczeniowe począwszy od stycznia 2023 r. według nowych zasad. Informacja o dostosowaniu Portalu do złożenia sprawozdania wg niniejszych zasad zostanie Państwu przekazana odrębnym komunikatem.

Uprzejmie informujemy, że nie wszystkie sprawozdania zostaną zweryfikowane w terminie 21 dni od złożenia. O postępach weryfikacji będą Państwo na bieżąco informowani.

Zgodnie z zapisami art. 25a Ustawy będzie możliwość złożenia korekty do już złożonego sprawozdania, jednak pierwszej korekty grudnia 2022 r. należy dokonać nie wcześniej jak w marcu 2023 r. składając sprawozdanie za luty 2023 r.