Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Obowiązek składania sprawozdań miesięcznych i wniosków o pokrycie ujemnego salda do 10 dnia po zakończeniu miesiąca

OZE / 22.11.2019

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina o obowiązku składania sprawozdania miesięcznego oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda w nieprzekraczalnym terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 oraz 93 ust 2 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Powyższy termin na składanie sprawozdań miesięcznych oraz wniosków o pokrycie ujemnego salda jest terminem zawitym, co oznacza, że wnioski o pokrycie ujemnego salda składane po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia, a Zarządca Rozliczeń S.A. będzie przyjmował, że w danym okresie nie nastąpiła sprzedaż (zerowa wartość sprzedaży) energii elektrycznej w systemie aukcyjnym lub odpowiednio w systemie określonym zgodnie z art. 70a i 70b ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z wprowadzoną, ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zmianą art. 83 ust 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, rozliczenie obowiązku sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego przez wytwórcę (…) następuje (…) w oparciu o ilość energii elektrycznej sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego określonej w sprawozdaniach miesięcznych składanych zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad dla kolejnych, składanych wniosków (termin na złożenie wniosku za miesiąc listopad upływa 10 grudnia 2019 r.), gdyż ilości energii objęte wnioskiem złożonym po terminie nie będą mogły być kumulowane, co nie pozostanie bez wpływu na wykonanie obowiązków aukcyjnych.

Comments are closed.