zrsa
zrsa

Obowiązek złożenia „Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości”

10 stycznia 2023 | OZE

Przypominamy o obowiązku złożenia „Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości” najpóźniej do 15 lutego 2023 r., tj. wraz z pierwszym wnioskiem składanym za styczeń danego roku.

Obowiązek ten dotyczy Wytwórców, którzy weszli do systemu wsparcia FIT/FIP.

Oświadczenie prosimy złożyć na adres: kancelaria@zrsa.com.pl w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, który jest traktowany na równi z podpisem kwalifikowanym.

W przypadku nie przekazania oświadczenia, Wniosek o pokrycie ujemnego salda za okres 01/2023 nie będzie mógł zostać rozpatrzony pozytywnie.

Ponadto, Wytwórca ma obowiązek złożenia nowego oświadczenia każdorazowo, gdy sytuacja ekonomiczna jednostki gospodarczej, do której należy przedsiębiorstwo Wytwórcy będzie spełniała warunki, aby uznać, że znajduje się ona w trudnej sytuacji zgodnie w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.