zrsa
zrsa

ODPIS NA FUNDUSZ – obowiązki sprawozdawcze w latach 2024-2025

15 lutego 2024 | ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (dalej: Ustawa), ostatnim okresem objętym Odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jest grudzień 2023 r., potwierdzony sprawozdaniem składanym w styczniu 2024 r., tj. w terminie wynikającym z art. 25 ust. 1 Ustawy.

Pozostałe obowiązki sprawozdawcze oraz terminy wpłat dot. Odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w latach 2024-2025 regulują art. 28a. ust.1 oraz art. 28b ust. 1. Ustawy.