zrsa
zrsa

OSD Porozumienie

Zarządca Rozliczeń S.A. umożliwia zawarcie pisemnego porozumienia dotyczącego przekazywania danych pomiarowych OZE oraz jednostek kogeneracyjnych.

W przypadku zawarcia Porozumienia rejestracja poprzez złożenie Karty Informacyjnej OSD nie jest wymagana.

Wzorzec został opracowany przez Zarządcę Rozliczeń S.A. we współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Wzorzec porozumienia o współpracy określa obowiązki stron co do zakresu i terminów przekazywania danych i innych niezbędnych informacji. Poniżej zamieszczamy wzorzec porozumienia o współpracy wraz z załącznikami 1 i 2.

Wzór porozumienia o współpracy wraz z załącznikami poniżej:

 

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl