zrsa
zrsa

Rekompensaty dla Sprzedawców paliw gazowych w drugim półroczu 2024 r. w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

20 czerwca 2024 | GAZ 2024

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż w Dzienniku Ustaw pod poz. 859 została opublikowana ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (dalej: „Ustawa o bonie”), która weszła w życie z dniem 13 czerwca 2024 r. i wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (dalej: Ustawa GAZ).

Trwają prace nad wdrożeniem zmienionych przepisów Ustawy GAZ w zakresie przedłużenia systemu wsparcia Sprzedawców paliw gazowych w drugim półroczu 2024 r. (m.in.: nowy wzór wniosku o wypłatę rekompensaty wraz z instrukcją jego wypełniania i składania). O postępie prac ZRSA poinformuje w kolejnych komunikatach, natomiast wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z treścią przepisów Ustawy o bonie.

Z treścią Ustawy o bonie można zapoznać się pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2024/pozycja/859

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.