zrsa
zrsa

Składanie korekt wniosków o wypłatę premii określonych w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

5 czerwca 2020 | KOG

Uprzejmie informujemy, że w związku z umożliwieniem składania korekt wniosków, w zakładce SYSTEMY WSPARCIA/KOG zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję dla Użytkowników Portalu.