zrsa
zrsa

Sprzedawca Energii

Dotyczy podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Zarządca Rozliczeń S.A. przedstawia wniosek o wypłatę „kwoty różnicy ceny” dla „Sprzedawców energii” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wnioski można składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Dostęp do Platformy elektronicznej nadawany jest po dokonaniu rejestracji poprzez złożenie Karty Informacyjnej Wnioskodawcy z odpowiednimi załącznikami. Wniosek za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. można składać w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia wydanego na podstawie art. 7 ust. 5 Ustawy.

Dokumenty zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia  28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), uwzględniając z przepisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w  sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019r., poz. 1369).

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI: