zrsa
zrsa

Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

9 lipca 2021 | OZE

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 10 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego).
Wnioski o pokrycie ujemnego salda za okres rozliczeniowy czerwiec 2021 r. można składać do dnia 12 lipca 2021 r.