zrsa
zrsa

Terminy na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda

11 stycznia 2023 | OZE

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego).

W roku 2023 wnioski o pokrycie ujemnego salda można składać:
– w styczniu do 16.01.2023 włącznie
– w kwietniu do 17.04.2023 włącznie
– w lipcu do 17.07.2023 włącznie
– w sierpniu do 16.08.2023 włącznie
– w październiku do 16.10.2023 włącznie