zrsa
zrsa

Upływ terminu na składanie przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównania, o których mowa w art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

17 kwietnia 2023 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina, że 17 kwietnia 2023 r. upływa ostatni dzień na złożenie przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”.

Wnioski o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12c Ustawy składa się jednorazowo za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., pod adresem cieplo2023.zrsa.pl.

Informujemy, że uzyskanie wsparcia technicznego będzie możliwe do godz. 16:00.