Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej.

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2019 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r., który w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6% – link do komunikatu), od stycznia 2019 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Stosowanie ceny zwaloryzowanej

    Z uwagi na pojawiające się pytania Wytwórców/Sprzedawców dotyczące stosowania ceny zwaloryzowanej, Zarządca Rozliczeń S.A uprzejmie informuje, że cena, o której mówi Art. 92 ust 10 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, podlega corocznej waloryzacji, która w tym roku będzie uwzględniania po raz pierwszy podczas rozliczania ujemnego salda we wnioskach za styczeń 2019 r. składanych w lutym […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
  • Tel: +48 22 242 18 96
  • Fax: +48 22 242 18 45

Uruchomienie Portalu do elektronicznego składania wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

OZE / 27.11.2018

Od 01 grudnia 2018 r. Zarządca Rozliczeń S.A. udostępni Portal do składania za pośrednictwem formularza elektronicznego wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

Celem funkcjonowania Portalu jest usprawnienie procesu składania wniosków  w ramach systemów wsparcia obsługiwanych przez ZR SA na podstawie przepisów Ustawy OZE.

Do założenia kont użytkownika w Portalu niezbędne jest przesłanie do Zarządcy Rozliczeń S.A. Upoważnień nadanych przez podmioty uprawnione dla każdego reprezentanta, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu i dostępnym do pobrania w zakładce OZE.

Dodatkowo w zakładce OZE poza Regulaminem Portalu udostępniliśmy Instrukcję dla użytkowników opisującą proces składania wniosków i dodatkowe funkcjonalności Portalu.

Uwaga

Dla każdej osoby upoważnionej należy wysłać odrębny dokument upoważnienia. Jeden dokument upoważnienia to możliwość założenia jednego konta użytkownika.

 

 

Comments are closed.