zrsa
zrsa

Uruchomienie Portalu do elektronicznego składania wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

27 listopada 2018 | OZE

Od 01 grudnia 2018 r. Zarządca Rozliczeń S.A. udostępni Portal do składania za pośrednictwem formularza elektronicznego wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

Celem funkcjonowania Portalu jest usprawnienie procesu składania wniosków  w ramach systemów wsparcia obsługiwanych przez ZR SA na podstawie przepisów Ustawy OZE.

Do założenia kont użytkownika w Portalu niezbędne jest przesłanie do Zarządcy Rozliczeń S.A. Upoważnień nadanych przez podmioty uprawnione dla każdego reprezentanta, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu i dostępnym do pobrania w zakładce OZE.

Dodatkowo w zakładce OZE poza Regulaminem Portalu udostępniliśmy Instrukcję dla użytkowników opisującą proces składania wniosków i dodatkowe funkcjonalności Portalu.

Uwaga

Dla każdej osoby upoważnionej należy wysłać odrębny dokument upoważnienia. Jeden dokument upoważnienia to możliwość założenia jednego konta użytkownika.