zrsa
zrsa

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w art. 12b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

21 marca 2024 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego wzór wniosku o rozliczenie wyrównania, udostępnienie możliwości składania w dedykowanym do tego portalu wniosków o rozliczenie wyrównania na podstawie art. 12b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.) przez sprzedawców ciepła nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu ww. rozporządzenia.

Informujemy, że dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.