zrsa
zrsa

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

5 kwietnia 2024 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. wprowadzające nowy wzór wniosku o rozliczenie wyrównań, o którym mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.).  Wyżej wymienione rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 17 kwietnia 2024 r. i jest dostępne w Dzienniku Ustaw poz. 488.

W związku z powyższym informujemy, iż trwają prace nad udostępnieniem możliwości składania wniosków o rozliczenie wyrównania za okres od marca 2023 r. do grudnia 2023 r. O udostępnieniu możliwości składania w/w wniosków w Portalu, Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.