zrsa
zrsa

Wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

28 marca 2024 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. informuję, że od dnia 2 kwietnia 2024 r. udostępniona zostanie możliwość składnia wniosków o wypłatę świadczenia wyrównawczego dla podmiotów uprawnionych  za okres od października 2022 r. do lutego 2023 r. zgodnie z  art. 15a ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 poz. 1772 ze zm.).

Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego należy składać za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A. za pośrednictwem Portalu dostępnego pod adresem: https://cieplo2023.zrsa.pl. Instrukcja składania wniosku dostępna jest w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO 2023 – 2024 -> Dokumenty do pobrania CIEPŁO 2024