zrsa
zrsa

Wypłata korekty końcowej grudzień 2015 r.

20 stycznia 2016 | Wypłaty

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu 30 grudnia 2015 r. wypłacił dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. korektę końcową kosztów osieroconych w wysokości 315 523 707,00 zł. Kwota wypłaty była w pełni zgodna z wydaną w dniu 27 sierpnia 2015 r. decyzją Prezesa URE, ustalającą wysokość korekty końcowej tego wytwórcy.