zrsa
zrsa

Wypłaty październik 2016 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905 z późń. zm.) oraz na podstawie...

Wypłaty lipiec 2016 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji...

Wypłaty kwiecień 2016 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji...

Wypłata korekty końcowej grudzień 2015 r.

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu 30 grudnia 2015 r. wypłacił dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. korektę końcową kosztów osieroconych w wysokości 315 523 707,00 zł. Kwota wypłaty była w pełni zgodna z wydaną w...

Wypłaty grudzień 2015 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji...

Wypłaty październik 2015 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji...