zrsa
zrsa

Wypłaty luty 2009

5 lutego 2009 | Wypłaty

Działając zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905), w dniu 5 lutego 2009 r. dokonano wypłaty środków na pokrycie kosztów osieroconych w formie zaliczek za IV kwartał 2008 r.