zrsa
zrsa

Wypłaty zaliczek za III kwartał 2011 i korekt rocznych za rok 2010.

20 października 2011 | Wypłaty

Zarządca Rozliczeń S.A., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o KDT w dniu 30 września 2011 r. wypłacił wytwórcom kwoty rocznych korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego w łącznej kwocie ok. 361 mln zł. W terminie nastąpiło także rozliczenie kwot korekt zwracanych przez wytwórców.

Działając zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 1 i 2 oraz na podstawie art. 45 ustawy o KDT, w dniu 05 października 2011 r. Zarządca Rozliczeń S.A. dokonał wypłaty środków na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów, o których mowa w art. 44 ustawy w formie zaliczek za III kwartał 2011 r. w łącznej wysokości 472 477 168,00 zł w tym 454 800 617,25 zł tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz 17 676 550,75 zł na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy o KDT.