zrsa
zrsa

Wzór sprawozdań i Instrukcje dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu

5 stycznia 2023 | ODPIS NA FUNDUSZ

Szanowni Państwo,
W zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > PLIKI DO POBRANIA zostały zamieszczone projekty wzorów sprawozdań dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu, wraz z projektem instrukcji ich wypełniania.

Nie są to jeszcze ostateczne, uzgodnione z Prezesem URE dokumenty i mogą ulec zmianie.