Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda

OZE, Sprzedawcy, Umowy / 28.11.2016

Zarządca Rozliczeń S.A. wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią opracował wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.).

Wzorzec umowy określa obowiązki stron co do zakresu i terminów przekazywania informacji, składania wniosków, sprawozdań, korekt, wypłat środków oraz przekazywania innych danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu rozliczania ujemnego salda. Wzorzec umowy został przyjęty uchwałą Rady Zarządzającej TOE jako rekomendowana podstawa regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej pełniącym rolę sprzedawcy zobowiązanego a Zarządcą Rozliczeń S.A. pełniącym rolę operatora rozliczeń energii odnawialnej. Poniżej zamieszczamy wzorzec umowy do stosowania. Wzorzec zawiera standardowe projekty wniosku, sprawozdania oraz korekt. Po rozstrzygnięciu aukcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedawców do podpisania umów.

Wzór umowy wraz z załącznikami tutaj

Comments are closed.