Ostatnio publikowane …
 • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej.

  W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2019 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r., który w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6% – link do komunikatu), od stycznia 2019 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

 • Stosowanie ceny zwaloryzowanej

  Z uwagi na pojawiające się pytania Wytwórców/Sprzedawców dotyczące stosowania ceny zwaloryzowanej, Zarządca Rozliczeń S.A uprzejmie informuje, że cena, o której mówi Art. 92 ust 10 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, podlega corocznej waloryzacji, która w tym roku będzie uwzględniania po raz pierwszy podczas rozliczania ujemnego salda we wnioskach za styczeń 2019 r. składanych w lutym […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
 • Tel: +48 22 242 18 96
 • Fax: +48 22 242 18 45

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda.

OZE, Sprzedawcy / 02.07.2018

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z pkt 10.1 Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda i realizacją ustawy OZE po nowelizacji, proponuje zmiany do wersji 2.1 Instrukcji oraz załączników.

Zmiany dotyczą w szczególności:

 1. rejestracji Wytwórcy i Instalacji,
 2. obowiązku załączania oświadczenia zawierającego zgodę Wytwórcy na przekazywanie ZR SA danych pomiarowych, dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w Instalacjach Wytwórcy i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej,
 3. zapisów dotyczących rozpatrywania wniosku,
 4. modyfikacji Załączników do Instrukcji Rozliczania Ujemnego Salda,
 5. przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania konstruktywnych uwag do propozycji zmian w terminie do 16.07.2018 r.

W celu ułatwienia udziału w konsultacjach projektu prosimy o zgłaszanie uwag  na adres e-mail: oze@zrsa.pl  z wykorzystaniem formularza, który można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

Comments are closed.