zrsa
zrsa

Zaproszenie na spotkania dotyczące rozliczania ujemnego salda

5 stycznia 2017 | OZE, Wytwórcy

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza Wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje, do udziału w spotkaniach dotyczących rozliczania ujemnego salda.

Spotkania odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

I grupa w dniu 17 stycznia 2017 r. w godzinach 9.30 – 12.00

II grupa w dniu 17 stycznia 2017 r. w godzinach 12.30 – 15.00

III grupa w dniu 18 stycznia 2017 r. w godzinach 9.30 – 12.00

IV grupa w dniu 18 stycznia 2017 r. w godzinach 12.30 – 15.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w wybranym spotkaniu do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 z określeniem numeru grupy, w której chcieliby Państwo uczestniczyć oraz z podaniem nazwisk uczestników na adres e-mail: oze@zrsa.pl.

Uczestnictwo potwierdzimy niezwłocznie z podaniem szczegółów organizacyjnych.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przed spotkaniem na wskazany wyżej adres e-mail pytań, które chcielibyście Państwo omówić.

W ramach organizowanych spotkań możliwe będzie złożenie na Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji wzorów podpisów osób reprezentujące Państwa Spółkę. Osoby zainteresowane złożeniem podpisu proszone są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

We wszystkich terminach podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące przekazywania i zebrania danych dotyczących Wytwórców i instalacji oraz prawidłowego wypełniania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

W przypadku małej ilości zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wybranego przez Państwa terminu. O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2017 r.