Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

AKTUALIZACJA: Informacji dla „sprzedawców energii” i „odbiorców giełdowych” składających wnioski o wypłatę: „kwoty różnicy ceny” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz „rekompensaty finansowej” za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

FWRC / 24.07.2019

Dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, uprawnionych do ubiegania się o otrzymanie wypłaty „kwoty różnicy ceny” lub „rekompensaty finansowej”.

Aktualizacji uległ załącznik nr 1 do KIW, który jest wymagany dla Odbiorcy giełdowego oraz dodany został załącznik nr 2 do KIW, który wymagany jest dla Sprzedawcy energii.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do podmiotów, które dokonały już rejestracji o dosłanie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do KIW dla Odbiorcy giełdowego lub Załącznika nr 2 do KIW dla Sprzedawcy energii.

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19.07.2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. z 2019 poz. 1369).

Wraz z Kartą Informacyjną Wnioskodawcy należy złożyć odpowiedni załącznik do KIW.

W przypadku Odbiorcy giełdowego należy wypełnić i załączyć Załącznik nr 1 do KIW dla Odbiorcy giełdowego.

W przypadku Sprzedawcy energii należy wypełnić i załączyć Załącznik nr 2 do KIW dla Sprzedawcy energii.

Dokładne informacje dotyczące składania i wypełniania Karty Informacyjnej Wnioskodawcy wraz z załącznikami zamieszczone są w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA\FWRC (TUTAJ).

Comments are closed.