zrsa
zrsa

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych w sprawie Wniosku o rekompensatę i Wniosku o rozliczenie rekompensaty

27 grudnia 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o możliwości złożenia od dnia 1 kwietnia 2023 r. na portalu internetowym znajdującym się pod adresem gaz.zrsa.pl następujących wniosków:

  • Wniosek o rekompensatę, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 202 ze zm.). Wniosek wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem SYSTEMY WSPARCIA->FWRC->Paliwa gazowe ->Wniosek o rekompensatę,
  • Wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.). Wniosek wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem SYSTEMY WSPARCIA->FWRC->Paliwa gazowe ->Wniosek o rozliczenie rekompensaty.

Terminy składania upływają odpowiednio:

  • Wniosku o rekompensatę dnia 30 listopada 2023 r.,
  • Wniosku o rozliczenie rekompensaty 30 września 2023 r.