zrsa
zrsa

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych występujących o rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202 ze zm.) w sprawie aktualizacji wzoru wniosku o rejestrację i instrukcji jego składania.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż został zaktualizowany wzór wniosku o rejestrację oraz instrukcja jego składania i wypełniania dla Sprzedawców paliw gazowych występujących o rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach...

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych w sprawie faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego, o których mowa w art. 62h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Dysponenta FWRC – Ministra Klimatu i Środowiska do faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego, o których mowa w art. 62h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022...

Udostępnienie w Portalu możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.).

Zarządca Rozliczeń S.A.  uprzejmie informuje, że w dniu 01 września 2022 r. od godz. 8:00 w Portalu pod adresem coal.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca...