zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

13 stycznia 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowane zostały aktualne wzory wniosków o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy oraz Instrukcja ich składania wraz z załącznikami.

Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.