Zaznacz stronę

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o rekompensatę z tytułu stosowania upustu o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy oraz...

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1, z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty składanych na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy oraz Instrukcja ich...

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzoru wniosku o wypłatę rekompensaty dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust. 7 Ustawy z 7.10.2022 r. w zakresie dotyczącym zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej objętej zamrożeniem cen. Wzory...

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla sprzedawców energii, o której mowa w art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust 2-6  Ustawy z 7.10.2022 r. w zakresie dotyczącym zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej objętej zamrożeniem cen. Wzory...

Informacja dotycząca sposobu rozliczania zaliczek otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii i OSD na podstawie art. 14 ust 6. pkt. 1 lub 2 oraz art. 14 ust. 7 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. za okres styczeń 2023...

Informacja dotycząca sposobu rozliczania zaliczek otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii na podstawie art. 9. Ust 3 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 27.10.2022 za okres grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. Wypłacone zaliczki...