Zaznacz stronę

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę zaliczki miesięcznej składanych na podstawie art. 8 ust. 9 oraz art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.) (dalej: Ustawa) w zakresie zmiany ceny maksymalnej z art. 2 ust. 1 lit. b Ustawy.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o aktualizacji Instrukcji i wzorów wniosków o zaliczkę miesięczną z art. 8 ust. 9 Ustawy z 27.10.2022 oraz Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 w związku z Ustawą z dnia 16...

Informacja dotycząca korygowania danych z wniosków o rekompensatę w związku ze zmianą przysługujących limitów zgodnie z nowelizacją Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) (dalej: Ustawa) z dnia 19.09.2023 r.

W związku z nowelizacją Ustawy obowiązującą od dnia 19.09.2023 r. w zakresie zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej w zależności od rodzaju odbiorcy uprawnionego: z 2 MWh na 3 MWh, z 3 MWh na 4 MWh i z 2,6 MWh na 3,6 MWh Zarządca Rozliczeń S....

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzoru wniosku o wypłatę rekompensaty dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust. 7 Ustawy z 7.10.2022 r. w zakresie dotyczącym zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej objętej zamrożeniem cen. Wzory...

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla sprzedawców energii, o której mowa w art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust 2-6  Ustawy z 7.10.2022 r. w zakresie dotyczącym zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej objętej zamrożeniem cen. Wzory...

Informacja dotycząca sposobu rozliczania zaliczek otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii i OSD na podstawie art. 14 ust 6. pkt. 1 lub 2 oraz art. 14 ust. 7 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. za okres styczeń 2023...

Informacja dotycząca sposobu rozliczania zaliczek otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii na podstawie art. 9. Ust 3 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 27.10.2022 za okres grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. Wypłacone zaliczki...