Zaznacz stronę

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 w zakresie opisu pola dot. ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców uprawnionych po cenie, o której mowa w...

Informacja dotycząca terminu składania wniosków na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa z 27 października 2022 r.”)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 25 styczna 2023 r. mija termin na składanie wniosków o wypłatę zaliczki miesięcznej (rekompensatę) składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z 27 października 2022 r. za okresy 4 – 30 listopad 2022 r. oraz za...

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę zaliczek miesięcznych dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz....

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 12 ust. 2- 6 Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz....

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz....

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty dla OSD w związku z zamrożeniem stawek opłat dla usług dystrybucji energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz....