zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 otrzymanej na podstawie art. 8 ust. 2, 6,18 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy w zakresie...

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 w zakresie rekompensaty otrzymanej z zaliczek miesięcznych art. 8 ust. 9 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy w zakresie...

Korekta ceny referencyjnej za styczeń 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że cena referencyjna określona w art. 8 ust. 7 Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz.U. 2022 poz....

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania upustu wraz z załącznikami. Wzory...

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. oraz dla dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że zostały zaktualizowane Instrukcje i wzory wniosków dotyczące rekompensat i zaliczek za 2024: – wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 12a ust. 2-8, 10 (Ustawa 7.10.2022), – wniosku o wypłatę rekompensaty,...

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty i zaliczki miesięcznej dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku...