zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę zaliczki dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 2 i art. 14 ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. wprowadzonych zmianą w ustawie gazowej.

30 grudnia 2022 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą w Ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały zaktualizowane wzory wniosków o wypłatę zaliczki dla OSD składanych na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 2 i art. 14 ust. 7 pkt 2 Ustawy oraz Instrukcja ich składania.

Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA > PRĄD REKOMPENSATY > Ustawa z dnia 7 października 2022 r.