zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę zaliczki miesięcznej składanych na podstawie art. 8 ust. 9 oraz art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.) (dalej: Ustawa) w zakresie zmiany ceny maksymalnej z art. 2 ust. 1 lit. b Ustawy.

30 października 2023 | PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o aktualizacji Instrukcji i wzorów wniosków o zaliczkę miesięczną z art. 8 ust. 9 Ustawy z 27.10.2022 oraz Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 w związku z Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1785) w zakresie zmiany ceny maksymalnej z art. 2 ust. 1 lit. b Ustawy.

Wobec odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–f Ustawy zmienioną cenę maksymalną (0,6930 zł/kWh), o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b Ustawy stosuje się w rozliczeniach od dnia 1  października 2023 r.

Cenę maksymalną, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b Ustawy  w wysokości 0,6930 zł/kWh należy stosować dla okresów 10.2023 – 12.2023 r. we wnioskach:

  • o wypłatę zaliczki miesięcznej zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy (wniosek część B)
  • o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy (wniosek część B)

Cenę maksymalną, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b Ustawy w wysokości 0,7850 zł/kWh należy stosować do wniosków:

  • o wypłatę zaliczki miesięcznej zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy (wniosek część B) za okresy 2022 – 09.2023 r.o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy (wniosek część C) za okresy 12.2022 – 09.2023 r.
  • o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 18 Ustawy (wniosek część D)
    – część D.

Wzory wniosków, Instrukcje oraz Instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.