zrsa
zrsa

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

16 grudnia 2021 | OZE

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (4.1) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS).
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1873) zmieniła termin na składanie wniosków o pokrycie ujemnego salda na 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
W celu usprawnienia procesu rejestracji Wytwórców i Instalacji prosimy o składanie dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej (punkt 8.3 Instrukcji) z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy.

Wszystkie formularze niezbędne do rejestracji są do pobrania w zakładce SYSTEMY WSPARCIA / OZE / DLA WYTWÓRCÓW